I.Bảng so sánh tính năng và hiệu quả sử dụng máy nước nóng năng lượng mắt trời và máy sử dụng điện

06:00 | 11-03-2014

Tạm tính giá điện là 1.500đ/kWh

Mục Tiêu So Sánh

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy Nước Nóng Sử Dụng Điện

Số người sử dụng

5-6 ( 3 phòng tắm)

5-6 ( 3 phòng tắm)

Công suất sử dụng

30 lít/người/ngày

30 lít/người/ngày

Nhiệt độ trung bình

70oC

70oC

Chi phí sử dụng điện 06 năm

Không

2.8kwx3x1hx1.500đx2.190ngày = 27.594.000đ

Rủi ro sử dụng

Không

Nguy cơ chạm giật/ cháy nổ

Ảnh hưởng đến môi trường

Không

Bảo hành

06 năm

01 năm

Tuổi thọ

> 15 năm

05 năm

Chi phí ban đầu

Khoảng 10 tr

03 máy x 3.000.000đ = 9.000.000đ

Tổng chi phí trong 06 năm

Khoảng 10 tr

27.594.000đ + 9.000.000đ = 36.594.000đ

Tổng tiết kiệm chi phí trong 06 năm

26.594.000đ

 

 

II. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

so--do-lap-dat-loc-nuoc-sinh-hoat


Admin