I.Bảng so sánh tính năng và hiệu quả sử dụng máy nước nóng năng lượng mắt trời và máy sử dụng điện

23:00 10/03/2014

Tạm tính giá điện là 2.000đ/kWh

Mục Tiêu So Sánh

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy Nước Nóng Sử Dụng Điện

Số người sử dụng

5-6 ( 3 phòng tắm)

5-6 ( 3 phòng tắm)

Công suất sử dụng

30 lít/người/ngày

30 lít/người/ngày

Nhiệt độ trung bình

70oC

70oC

Chi phí sử dụng điện 05 năm

Không

2.8kwx3x1hx2.000đx1.825ngày = 30.660.000đ

Rủi ro sử dụng

Không

Nguy cơ chạm giật/ cháy nổ

Ảnh hưởng đến môi trường

Không

Bảo hành

05 năm

01 năm

Tuổi thọ

> 15 năm

05 năm

Chi phí ban đầu

Khoảng <20 tr

03 máy x 3.000.000đ = 9.000.000đ

Tổng chi phí trong 05 năm

Khoảng <20 tr

30.660.000đ + 9.000.000đ = 39.660.000đ

Tổng tiết kiệm chi phí trong 05 năm

19.660.000đ

 

 

II. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

so--do-lap-dat-loc-nuoc-sinh-hoat

Bình luận